Библиотека

„Голи са без Книги всичките народи:

понеже без оръжие не могат

с врага на нашите души да се сразят,

те са готови за плена на мъки вечни.“

(„Проглас към Евангелието“, Константин Кирил Философ)

По случай 10-годишнината от създаването на Великата Ложа на Свободните Зидари за Мъже и Жени на България са издадени три книги, съдържащи Градежи на Братя от всички Обособени Ложи в Ордена на Трите Символични Степени – Чирак, Калфа и Майстор.