Братството

Братството на Великата Ложа на Свободните Зидари за Мъже и Жени се състои от Велика Ложа и Велик Конклав.

Великата Ложа се грижи за развитието на Обособените Ложи и трите Символични Степени на Занаята – Чирак, Калфа и Майстор. Задачата на Великия Конклав е съграждането на съответните структури и администрирането на Допълнителните (пристроечни) Степени. Съгласно Конституциите на Великата Ложа и Великия Конклав първостепенно значение има Великата Ложа, която може да съществува самостоятелно и нейният Велик Майстор е Първожрец на Братството. Великият Конклав се развива като част от Братството, само и единствено при наличие на съществуваща Велика Ложа.