Нова Ложа на Съвършенството на 4-та Степен

На 17 юни 2017 г. тържествено беше Осветена, Учредена и Узаконена нова Ложа на Съвършенството на Тайните Майстори „Далет“, Светая Светих на София. На заседание на Ложите на Съвършенството „Далет“ и „Ново Утро“ бяха Усъвършенствани в Степен Таен Майстор Братя Майстори от Ложите в България и Македония.