Списание на Майчината Ложа, бр. 1

Излезе бр. 1 на списанието на Великата Ложа на Свободните Зидари за Мъже и Жени на Великобритания.

http://www.youblisher.com/p/1608612-Masonic-Magazine-Edition-1/