Списание на Майчината Ложа, бр. 2

Излезе бр. 2 на списанието на Великата Ложа на Свободните Зидари за Мъже и Жени на Великобритания.

http://www.youblisher.com/p/1599467-Masonic-Magazine-Issue-2/