Учреден е Върховен Трибунал на Великите Инспектори Инквизитори Командири

На 26 май 2017 г. Суверенният Велик Командир и Великите Генерални Инспектори на 33-та Степен церемониално Осветиха и Учредиха Върховния Трибунал на Великите Инспектори Инквизитори Командири.
На 27 май 2017 г. беше свикан Върховният Трибунал на Великите Инспектори Инквизитори Командири. Под ръководството на Най-Съвършения Председател на Върховния Трибунал и в присъствието на Суверенния Велик Командир и Великите Генерални Инспектори на 33-та Степен се проведе Церемония за Въздигане на Велики Избрани Рицари Кадош от Великобритания и България в 31-ва Степен.
На 28 май 2017 г. Суверенният Велик Командир призова Великите Генерални Инспектори на 33-та Степен на Церемониална среща на Великия Конклав. Беше проведен Ритуал за Приемане в Свещеното Светилище на Брат от Великобритания - Възвишен Принц на Кралската Тайна, и за нейното Въздигане в 33-та Степен Велик Генерален Инспектор.