Усъвършенстване на Братя в 14-а Степен

На 3 ноември 2018 г. на заседание на Ложата на Съвършенството на Великите, Богоизбрани, Съвършени и Възвишени Зидари „Мория“, Тайната Крипта на София, бяха Усъвършенствани в 14-а Степен Братя Тайни Майстори.