Въздигане на Братя от България и Великобритания в 32-ра Степен

На 31 май 2019 г. в София се състоя Велика Консистория на Знаменитите Възвишени Принцове на Кралската Тайна на Великия Конклав на Великата Ложа на Свободните Зидари за Мъже и Жени на България. Проведе се Ритуална Церемония за Въздигане на Най-Просветени Велики Инспектори Инквизитори Командири от България и Великобритания в 32-ра Степен и тяхното приемане за членове на Великата Консистория.