Въздигане на Братя в 30-а Степен

На 26 януари 2019 г. на заседание на Ареопага на Великите
Избрани Рицари Кадош “Орелът на България“, Стана на София,
се проведе Церемония за Въздигане в 30-а Степен на Рицари на
Розата и Кръста от Хередом от Шапитър „Розата на България“,
Долината на София.