Въздигане на Братя в 30-та Степен

В прослава на Суверенния Архитект на Вселената и за усъвършенстване на Човечеството, на 04.07.2020 година беше свикан Суверенният Съвет на Великите Избрани Рицари Кадош „Орелът на България“. На проведената Ритуална Церемония, Превъзходни Рицари на Розата и Кръста от Хередом бяха въздигнати за Рицари Кадош и членове на Ареопага.