Въздигане на Братя в 31-ва Степен

На 2 юни 2019 г. беше свикано Заседание на Върховния Трибунал на Най-Просветените Велики Инспектори Инквизитори Командири на Великия Конклав на Великата Ложа на Свободните Зидари за Мъже и Жени на България. Беше проведена Ритуална Церемония за Въздигане на Прославен Рицар Кадош в 31-ва Степен и неговото приемане за член на Върховния Трибунал.