Въздигане на Братя в 32-ра Степен

В прослава на Суверенния Архитект на Вселената и за усъвършенстване на Човечеството, на 15.07.2020 година беше свикана Великата Консистория на Възвишените Принцове на Кралската Тайна. На тържествен Ритуал Най-Просветени Велики Инспектори Инквизитори Командири бяха въздигнати за Възвишени Принцове на Кралската Тайна и членове на Великата Консистория.