Обособени Ложи

Храмът в гр. Велико Търново

В Обособените Ложи с Мъдрост, Търпение и Любов се изгражда Масонската кариера на всеки Чирак, Калфа и Майстор. Просветителската мисия на Свободното Зидарство е в основата на Церемониите по Инициация на Търсещи Светлина, с които Братската верига се увеличава. В Обособените Ложи цари хармония и взаимна подкрепа.

Братята в Ордена възприемат като водещи принципи духовното самоусъвършенстване чрез търсене и усвояване на знания за Свободното Зидарство и обща работа с цел постигане на единение чрез толерантност и смирение. Братска любов и взаимопомощ чрез знание и добротворство са сред приоритетите на Ордена.

Ложа „София“ Ориент София е учредител на Великата Ложа на Свободните Зидари за Мъже и Жени на България. Създадена е през 1995 г. и е най-старата Ложа в Ордена. Майчина Ложа е на Ложи „Хармония“, „Орфей“ и „Хермес“. Регистрирана е съгласно българското законодателство.

Ложа „Хармония“ Ориент София е учредител на Великата Ложа на Свободните Зидари за Мъже и Жени на България. Създадена е на 30 март 2001 г. и е Майчина Ложа на Ложи „Средец“ и „Съгласие“. Регистрирана е съгласно българското законодателство.

Ложа „Средец“ Ориент София е учредител на Великата Ложа на Свободните Зидари за Мъже и Жени на България. Създадена е на 16 декември 2004 г. Регистрирана е съгласно българското законодателство.

Ложа „Сердика“ Ориент София е учредител на Великата Ложа на Свободните Зидари за Мъже и Жени на България. Създадена е на 12 януари 2005 г. Регистрирана е съгласно българското законодателство.

Ложа „Съгласие“ Ориент София е Осветена, Учредена и Узаконена на 24 януари 2006 г. Тя е Майчина Ложа на Ложи „Свети Николай“ Ориент Бургас, „Царевград“ Ориент Велико Търново и „Слободни Градители“ Ориент Скопие. Регистрирана е съгласно българското законодателство.

Ложа „Орфей“ Ориент София е Осветена, Учредена и Узаконена на 2 септември 2006 г. Майчина Ложа е на Ложа „Единение“. Регистрирана е съгласно българското законодателство.

Ложа „Свети Николай“ Ориент Бургас е Осветена, Учредена и Узаконена на 25 април 2009 г. Регистрирана е съгласно българското законодателство.

Ложа „Царевград“ Ориент Велико Търново е Осветена, Учредена и Узаконена на 5 април 2014 г. Регистрирана е съгласно българското законодателство.

Ложа „Хермес“ Ориент София е Осветена, Учредена и Узаконена на 10 март 2016 г. Регистрирана е съгласно българското законодателство.