Условия за прием

Великата Ложа на Свободните Зидари за Мъже и Жени на България утвърждава равенството между мъжа и жената, отчитайки факта, че всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Поради тази причина всеки човек в качеството на Търсещ Светлина има право да бъде Посветен в Царственото Изкуство.

Членове на Обособените Ложи в Ордена могат да бъдат свободни мъже и жени с добро име, благ нрав и безупречна репутация, вярващи във високото предназначение на Човека и безпределното могъщество на Всевишния Бог.

Търсещ Светлина не може да бъде Посветен, ако не е предложен, препоръчан и одобрен на регулярно заседание на Ложата, в която е изразил желание да бъде приет. Кандидатът трябва:

* да е навършил 18 години;

* да не е осъждан или следствен;

* да е готов да положи Клетва върху Книгата на Светите Закони на неговото вероизповедание;

* да не е свързан с псевдомасонски организации.

Преди да попълни предоставените му документи, Кандидатът трябва да бъде надлежно информиран за очакванията към него:

* да участва редовно и активно в работите на Ложата, в която е Посветен;

* да усъвършенства познанията си и да ги споделя с Братята;

* да спазва Правилата в Братството;

* да отделя финансови средства за членски внос и такси, да подкрепя според възможностите си Каузите за Благотворителност и Милосърдие на Ордена.