Велик Конклав

Велик Конклав
Съгражда и развива Степените от 4-та до 33-та на Стария и Приет Шотландски Ритуал и на Стария и Приет Ритуал. Неговата дейност се направлява от Велик Съвет на 33-та Степен и Консултативен Комитет. Братята Свободни Зидари, които са постигнали Степените от4-та до 33-та, не се считат за придобили по-висок Ранг, тъй като най-високата Степен в Свободното Зидарство е Върховната Степен Майстор Зидар, или 3-та Степен, в която те са били Повишени в Ложата на Занаята. Като организационна структура и философия се следва Върховния Съвет на 33-та Степен на Великата Ложа на Шотландия и официално признатата през 1801 г. Северна Юрисдикция на Америка, а като Ритуали - Старият и Приет Шотландски Ритуал за всички Степени с изключение на 18-а Степен, за която се практикува Старият и Приет Ритуал, даващ възможност за членство и на Братя, които не са християни. Великият Конклав на Братството на Великата Ложа на Свободните Зидари за Мъже и Жени включва Ложата на Съвършенството на Тайните Майстори „Ново Утро“, Светая Светих на София; Ложата на Съвършенството на Тайните Майстори "Далет", Светая Светих на София; Ложата на Съвършенството Кралската Арка на Енох; Ложата на Съвършенството на Великите, Богоизбрани, Съвършени и Възвишени Зидари „Мория“, Тайната Крипта на София; Шапитъра на Рицарите от Изтока и Запада, Бивак на София; Шапитъра на Рицарите на Розата и Кръста от Хередом „Розата на България“, Долината на София; Ложата на Рицарите на Слънцето и на Шотландските Рицари на Свети Андрей; Ареопага на Великите Избрани Рицари Кадош “Орелът на България“, Стана на София и Административните Степени Върховен Трибунал на Великите Инспектори Инквизитори Командири и Великата Консистория на Възвишените Принцове на Кралската Тайна.

 

 

Братята Тайни Майстори заседават 3 пъти в годината, в прослава на Светлината на Истинския Бог, под егидата на Върховния Съвет на Суверенните Генерални Инспектори на 33-та Степен и в съответствие с Конкордата на Великия Конклав в Зенит Лондон и Великия Конклав на България. Техният Градеж е ориентиран към Мълчанието и дълга на Тайната.

График на заседанията през 2024 г.:

09 февруари, петък; 8 юни, събота; 11 октомври, петък; 

Братята Рицари на Кралската Арка на Енох се събират веднъж годишно и провеждат своята среща в прослава на Великия Архитект на Вселената, под егидата на Върховния Съвет на Суверенните Генерални Инспектори на 33-та Степен и в съответствие с Конкордата на Великия Конклав в Зенит Лондон и Великия Конклав на България. Те почитат Древното Зидарство и търсят Знанието за Истинското Слово.

График на заседанията през 2024 г.: Вирсавее​ - 19 октомври, събота; 

Заседанията на Ложа „Мория“ са 3 пъти в година. Братята Велики Богоизбрани, Съвършени и Възвишени Зидари се срещат в Тайната Крипта на София, заседават в прослава на Великия Архитект на Вселената, под егидата на Върховния Съвет на Суверенните Генерални Инспектори на 33-та Степен и в съответствие с Конкордата на Великия Конклав в Зенит Лондон и Великия Конклав на България. Те работят за утвърждаването сред човеците на Добродетелността, Справедливостта и Милосърдието.

График на заседанията през 2024 г.: 23 февруари, петък; 10 май, петък; 18 октомври, петък;

 

Бивакът на Рицарите от Изтока и Запада се организира веднъж годишно. Заседанието се провежда  в прослава на Всемогъщия Бог на Любовта, под егидата на Върховния Съвет на Суверенните Генерални Инспектори на 33-та Степен и в съответствие с Конкордата на Великия Конклав в Зенит Лондон и Великия Конклав на България. Градежите на Рицарите на Изтока и Запада са насочени към Мъдростта, Любовта и Истината.

График на заседанията през 2024 г.:18 май, събота;

Рицарите на Розата и Кръста от Хередом се събират в Долината на София 3 пъти в годината. Техните работи са посветени на прославата на Бога на Любовта, на пречистването на Човечеството и на толерантността към вярванията на другите. Провеждат се под егидата на Върховния Съвет на Суверенните Генерални Инспектори на 33-та Степен и в съответствие с Конкордата на Великия Конклав в Зенит Лондон и Великия Конклав на България.

График на заседанията през 2024 г.: 22 март, петък; 18 май, събота; 20 септември, петък; 

Братята Рицари на Слънцето и Шотландски Рицари на Свети Андрей се събират веднъж годишно и провеждат своята среща в прослава на Суверенния Архитект на Вселената, под егидата на Върховния Съвет на Суверенните Генерални Инспектори на 33-та Степен и в съответствие с Конкордата на Великия Конклав в Зенит Лондон и Великия Конклав на България. Почитайки Бог, те служат на Истината и се борят срещу потисниците.

График на заседанията през 2024 г.: 

Суверенният Съвет на Великите Избрани Рицари Кадош се събира 2 пъти в годината в Стана на София. Заседава под егидата на Върховния Съвет на Суверенните Генерални Инспектори на 33-та Степен и в съответствие с Конкордата на Великия Конклав в Зенит Лондон и Великия Конклав на България. Работи в прослава на Суверенния Архитект на Вселената и за усъвършенстването на Човечеството.

График на заседанията през 2024 г.: 30 март, събота; 15 ноември, петък;

Братята Тайни Майстори заседават 3 пъти в годината, в прослава на Светлината на Истинския Бог, под егидата на Върховния Съвет на Суверенните Генерални Инспектори на 33-та Степен и в съответствие с Конкордата на Великия Конклав в Зенит Лондон и Великия Конклав на България. Техният Градеж е ориентиран към Мълчанието и дълга на Тайната.

График на заседанията през 2024 г.:

16 февруари, петък; 12 април, петък; 12 октомври, събота; 

Върховният Трибунал на Великите Инспектори Инквизитори Командири се свиква веднъж на две години. Заседава под егидата на Върховния Съвет на Суверенните Генерални Инспектори на 33-та Степен и в съответствие с Конкордата на Великия Конклав в Зенит Лондон и Великия Конклав на България. Чрез Правосъдие и Справедливост той работи за каузата на Свободата и Толерантността и в прослава на Великия Архитект на Вселената. Великият Трибунал не ще бъде призован на Заседание през 2024 г.

Великата Консистория на Възвишените Принцове на Кралската Тайна 32-а степен ще заседава през 2024 г. 

Върховен Съвет на Суверенните Велики Генерални Инспектори – Церемониална 33-а степен ще заседава през 2024 г. на 

Заседанията на Ложа „Вирсавее“ са 3 пъти в година. Братята Велики Богоизбрани, Съвършени и Възвишени Зидари се срещат в Тайната Крипта на София, заседават в прослава на Великия Архитект на Вселената, под егидата на Върховния Съвет на Суверенните Генерални Инспектори на 33-та Степен и в съответствие с Конкордата на Великия Конклав в Зенит Лондон и Великия Конклав на България. Те работят за утвърждаването сред човеците на Добродетелността, Справедливостта и Милосърдието.

График на заседанията през 2024 г.: 19 април, петък; 14 юни, петък; 19 октомври, събота;