Велика Ложа

Великата Ложа на Свободните Зидари за Мъже и Жени на България признава Основните принципи на Световното Масонство, по които се е задължила да обединява Движението на Свободните Зидари за Мъже и Жени в България и да ръководи Обособените Ложи по силата на Древните Задължения, които включват Обичаите, Традициите, Символите и Ритуалите на Изкуството.

В:.Л:.С:.З:.М:.Ж:.Б:. провежда редовни заседания четири пъти годишно, на които разглежда важни въпроси за Братството. При създаването на нови Ложи и Освещаването на Храмове се провеждат тържествени заседания с участието на Церемониалния Екип, който изпълнява и представителни функции на Великата Ложа. Участниците в него са опитни в Царственото Изкуство представители на Обособените Ложи, които при необходимост оказват Братска Помощ за важни за Ордена Церемонии.

Заседания на Великата Ложа през 2024 г.: 29 февруари, четвъртък; 31 май, петък; 4 октомври, петък; 13 декември, петък;