За нас

Великата Ложа на Свободните Зидари за Мъже и Жени на България е Масонски Орден, който работи за слава на Всевишния Бог – Великия Строител на Всички Светове, когото почита под името Велик Архитект на Вселената, и подкрепя всички хора с добра воля, които свободно и без принуда в своя житейски Градеж се стремят към осъществяване на идеалите на Мира, Любовта и Братството.

Великата Ложа признава за Свободни Зидари всички Братя, Посветени в Царственото Изкуство – независимо от техния Орден или Послушание – като им препоръчва да бъдат Солидарни, Толерантни и Смирени един спрямо друг, за да могат в своя Масонски Градеж да следват принципите на Братската Любов, Взаимопомощ и Истина.

Великата Ложа счита, че възвишената Масонска система, работеща според принципите на Вилхелмсбадската Конституция, утвърдена на Всеобщия Съвет на Конвента през 1787 г., в чиито Ритуали е вложен символизмът на строителните работи, води своето начало от средновековните Гилдии, в които жените са били приемани наравно с мъжете и са били посвещавани в Царственото Изкуство.

В:.Л:.С:.З:.М:.Ж:.Б:. не се замесва в заговори или конспирации срещу Мира и Благосъстоянието на Нацията, нито се отнася с пренебрежение към представителите на законодателната, съдебната и изпълнителната власт.

Великата Ложа на Свободните Зидари за Мъже и Жени на България доброволно признава върховенството на всяка законна власт, подкрепя винаги интересите на обществото и ревностно се стреми да подпомага просперитета на страната, спазвайки, съблюдавайки и безрезервно подчинявайки се на законите и Конституцията на Република България.