Ръкополагане на Прославен Велик Командир

На 28.01.6023 година на Светлината, на тържествен сбор се извърши церемония по Ръкополагане на Прославен Велик Командир и Офицери на Ареопага на Великите Избрани Рицари Кадош “Орелът на България“, Стана на София – 30-а Степен, за периода 6023-6026 година на Светлината.

Работите бяха извършени в прослава на Суверенния Архитект на Вселената и за усъвършенстването на Човечеството.