Велик Фестивал на В:.Л:.С:.З:.М:.Ж:.Б:.

 

На редовно заседание на 25 ноември 2016 г. Великата Ложа взе решение да се проведе Велик Фестивал през м. юни 2017 г. с участието на Братя от всички Обособени Ложи.