История

Великата Ложа на Свободните Зидари за Мъже и Жени на България е Осветена Учредена и Узаконена на 7 май 6005 Година на Светлината от Великата Ложа на Свободните Зидари за Мъже и Жени на Великобритания.

Учредители на В:.Л:.С:.З:.М:.Ж:.Б:. са Ложи, съставени от Братя, Посветени в първите три Символични Степени – Чирак, Калфа и Майстор – на Царственото Изкуство в Международния Смесен Масонски Орден „Човешко Право“ и Международния Смесен Масонски Орден „Делфи“. И двата Ордена утвърждават равенството между Мъжа и Жената и считат, че всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права, и тъй като са надарени с разум е съвест, следва да се отнасят помежду си в Дух на Братство. Поради тази причина В:.Л:.С:.З:.М:.Ж:.Б:. смята, че всеки Човек в качеството си на Търсещ Светлината има право да бъде Посветен в Царственото Изкуство, без никакви различия, основани на раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически или други възгледи, национален или социален произход, материално, обществено или друго положение.

В:.Л:.С:.З:.М:.Ж:.Б:. почита своята Майчина Велика Ложа на Свободните Зидари за Мъже и Жени на Великобритания, нейната Конституция, Традиции и Обичаи като източник на духовно влияние и автентично свидетелство за непрекъснатостта на Масонската Посветителска Верига от незапомнени времена.

Церемонии по Интронизиране на Велик Майстор на В:.Л:.С:.З:.М:.Ж:.Б:. са проведени на 7 май 2005 г., 3 юни 2007 г., 12 юни 2010 г., 18 май 2013 г. 28 май 2016 г., 1 юни 2019 г. и 25 юни 2022г.