Конституция

Конституцията на Великата Ложа на Свободните Зидари за Мъже и Жени на България е основополагащият документ на Братството. Съставена е от две части, описващи организацията, състава, правомощията, органите и правилата за работа на Великата Ложа и на Обособените Ложи. Древните Задължения на Свободното Зидарство, отнасящи се „За Бога и религията“, „За гражданската власт“ и „За Ложите“, са неизменна част от Конституцията заедно с „Древните Правила“, с които се съгласява новоизбраният Майстор преди да бъде Инсталиран на Стола на Ложата.

Конституцията регламентира избора на Велик Майстор и назначаването на Велики Сановници, техните пълномощия и задължения. Управлението на Ордена е поверено на Изпълнителния Съвет на Великата Ложа и Съвета по Общите Въпроси. Съветът като оперативен орган ръководи дейността на В:.Л:.С:.З:.М:.Ж:.Б:. между редовните й тримесечни заседания.

Конституцията определя реда за учредяването на Ложа, избора и въвеждането в длъжност на Почитаем Майстор, назначаването на Сановници, квалификациите и задълженията им, административни и организационни въпроси.

Всяка Обособена Ложа приема свой правилник, който не противоречи на Правилата, Принципите, Традициите и Конституцията на Великата Ложа.